Zoeken naar vergunning overkapping

vergunning overkapping
Is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor je zwembad? Outdoor Ik Ga Bouwen.be.
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië moet voor sommige zwembaden een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd.
F.A.Q. I.D. Kunststoffen.
Als je de overkapping niet schoonhoudt kan er lekkage overstroming van de goot of algenvorming ontstaan. Er is geen garantie op problemen die voortkomen uit het niet of slecht onderhouden van de overkapping. Heb ik een vergunning nodig voor een overkapping? In de meeste gevallen heb je hiervoor geen vergunning nodig. Je kan altijd inlichtingen inwinnen bij de stedenbouwkundige dienst van je gemeente of stad. Op welke levertijd moet ik rekenen? Als je de overkapping afhaalt is de levertijd 1 week. Wil je de overkapping thuis geleverd hebben dan ligt de levertijd tussen 2 en 4 weken. Dit hangt af van waar we moeten leveren. Wat is het verval van de overkapping/carport? Standaard is het verval van de overkapping 8 d.w.z. 14 cm per meter.
Carport en overkapping Vergunningsvrij bouwen bouwvergunning Wabo.
Een carport of andere overkapping kan vergunningsvrij gebouwd worden. Dit kan op basis van meerdere artikelen. Artikel 2 bijlage II Bor. Of artikel 3 van bijlage II Bor. Wat is het verschil? Vergunningsvrij bouwen volgens Artikel 2. In artikel 2 staan een aantal voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet worden. Zo mag de carport niet groter zijn dan 30m2. Moet de carport in het achtererfgebied geplaatst worden op minimaal 1 meter afstand van het openbaar toegankelijk gebied tenzij er geen welstandsnota voor het grondgebied is.
Geen bouwvergunning nodig voor het plaatsen van een carport.
Hierdoor is het in de meeste gevallen enkel verplicht de aanbouw van een carport te melden aan de gemeente. Op 16 juli 2010 heeft de Vlaamse regering twee belangrijke besluiten goedgekeurd omtrent vrijstelling en meldingsplicht van stedenbouwkundige vergunningen bouwvergunning. Dankzij de nieuwe wetgeving zijn de formaliteiten rond het plaatsen van een carport tuinhuis of zwembad sterk vereenvoudigd. Wie kleine ingrepen wil uitvoeren kan dit nu sneller en met minder administratieve verplichtingen. De nieuwe regelgeving gaat van kracht vanaf 1 december 2010. De meldingsplicht is een nieuwe procedure uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die een klein jaar geleden van kracht ging.
Veranda Bouwvergunning. Veranda Plaza hier is alles veranda!
Veranda Vloeren Terras Fotos. Wel of geen vergunning voor uw veranda of terrasoverkapping. In sommige gevallen bent u verplicht een bouw/omgevingsvergunning aan te vragen als u een veranda of terrasoverkapping wilt plaatsen. Als u alles op een rijtje heeft voor uw veranda of terrasoverkapping wordt het dus tijd om te gaan informeren bij uw gemeente of u een bouwvergunning nodig heeft voor uw veranda of terrasoverkapping. In de meeste gevallen is het bouwen van een veranda of terrasoverkapping vergunningvrij maar in andere gevallen is er voor het bouwen van een veranda of terrasoverkapping toch een omgevingsvergunning vereist.
Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen.
Tevens worden de administratieve lasten voor de gemeente verlicht. Indien een tent dan wel overkapping op openbaar gebied geplaatst wordt blijft een vergunning voor het gebruik van een openbare plaats anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 26 noodzakelijk. Tenten en overkappingen die onderdeel uitmaken van een evenement zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor gebruikmaking van het openbaar gebied voor de tenten en overkappingen. Verder zijn ook tenten en overkappingen die tijdens de kermisdagen geplaatst worden door horeca-inrichtingen vrijgesteld van de hiervoor geldende vergunningplicht voor het openbaar gebied.
Overkappingen vergunningsvrij.
Er wordt een maximum van 40 vierkante meter aan bijgebouwen gezet. De functie van de woning of de woongelegenheid mag niet veranderen door de aanbouw van een overkapping. In zijtuinen wordt de overkapping op minimaal 3 meter van de perceelgrens gezet in achtertuinen is dit op minimaal 2 meter van de perceelgrens. Als je overkapping aan één van de volgende zaken voldoet dan is het wettelijk verplicht om een architect te contacteren. Het totale oppervlak aan bijgebouwen op jouw stuk grond ligt hoger dan 40 vierkante meter. Het hoogste punt van de overkapping is hoger dan 45 meter. De kroonlijsthoogte ligt hoger dan 3 meter.
Bouwvergunning informatie Terrasoverkappingsite.nl.
Deze wijziging is vastgelegd in de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo die sinds 1 oktober 2010 in werking is. Welke vergunning nodig voor uw terrasoverkapping? De Wabo maakt onderscheid tussen drie categorieën bouwwerkzaamheden het bouwen van een terrasoverkapping is nu eenmaal ingrijpender dan het plaatsen van een dakraampje. Al uw bouwwerken zijn bouwvergunningvrij licht-bouwvergunningplichtig of regulier bouwvergunningplichtig. Op Omgevingsloket online kunt u zien onder welke categorie uw bouwwerk valt. Procedure en kosten aanvraag vergunning. Als blijkt dat u voor uw terrasoverkapping inderdaad een vergunning nodig heeft dan kunt u deze op Omgevingsloket online aanvragen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de maatwerkspecialisten van Terrasoverkappingen Site zij helpen u graag verder met de procedure.

Contacteer ons